Анкета на АВМУ за четвртиот квартал на 2020: Супер радио останува убедливо на врвот

Written by on 29 June 2021

Охрид, 15. јануари 2021 (Super radio) – Со просечен дневен досег од 6,3% и неделен од 12,5%, Супер радио и во четвртиот квартал на 2020 година останува водечка во својот регион и една од најпопуларните радио станици во Република Македонија.

Податоците се објавени во официјалната анкета за досегот на радиостаниците и уделот на сателитските, регионалните и локални ТВ станици во вкупната гледаност во четвртиот квартал на 2020 година, изработена за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија.

Image may contain: text that says 'табела град радио станица берово на локалните радио станици според соодветната територија на oja што зрачат плус град зрачи аактуел радио станица битола радио станицата елфин куманово раальбана абум рачи ΦΜ аваландово валандово велес виница 0.9% прилеп аефф ахолиде пробиштип гостивар ракомета амодеа николе долчево кавадарци просечен дневен радио станицата на агалакси-2002 популација што изаснила дека слушала радио станицата подолгоо минута оило период од претходниот струмица koja што зрачи аблета тетово популација териториата зрачи радио станицата 6.0%'

Image may contain: text that says 'аъела просечен град радио станица радио територијата лус радио станици според соодветната територија на Koja што зрачат просечен град аактуел битола радио куманово раальбана јехона охрид валандово прилеп фм просечен неделен мефф ахолиде пробиштип гостивар акомета елчево популација што изаснила дека слушала радио станицата подолго д минута билок период претходната седмица станицата свети николе кавадарци што зрачи струмица територијат популација територијата зрачи станицата 37.8% што мариа благовест тетово едисон кочани 7.5% 3.0% 23.4% штип енцелс радио 8.5% уаоуаскиу'

Според посебната анкета за периодот на цела 2020-та година, Супер радио останува првиот избор кај слушателите. Просечниот дневен опсег на годишно ниво за 2020-та година е 5,4%, а неделниот 10,4%.

Image may contain: text that says 'град радио станица габела 3.1 просечен дневен досег на локалните радио станици според соодветната територија на koja што зрачат на берово станицата радио nлус битола 6.7% 8% град радио станица 0.0% радио валандово станицата куманово 2.6% на албана 0.0% 0.9% 0.9% што .6% виница гевгелија 1.5% ACynep прилеп гостивар комета делчево 5.2% пробиштип свети николе галакси-2002 николе струга 4.5% аускана-лус струмица лександар 0.0% 3.0% 0.0% ноготино 1.9% тетово кисс форте штип енчелс радио O/A/'

Image may contain: text that says 'габела 5. просечен неделен просечен териториата град радио станица берово покалните радио радио 26.7% битола 3.5% според соодветната територија на koja зрачат просечен град заландово радио станица аальбана абум рехона куманово валандово радио станицата 4.4% 28.6% 9.0% виница 0.0% 14.3% 5% охрид териториата Q4 2.4% 4.5% ACynep чоки 10.5% 4.8% 21.7% 31.3% .2% 4% 31.0% пробиштип свети николе 6.7% 14.3% струга аррапи 14.3% 14.3% струмица 2.9% 2.9% 1.5% 1.4% 3.1% .8% 2.7% 5.4% AMapja 6.0% неготино 7.5% 4% тетово 4.9% рапупс 0.0% 16.7% 8.0% 4.3% 8.3% штип 4.2% 8.5% 3.3% 0.0% 23.7% 8.5%'

Супер радио минатата година наполна 28 години и останува еден од водечките медиуми во западниот дел од државава, со комплетна забавна, информативна и спортска програма. Супер радио е една од најстарите радио станици во државата и е на врвот на слушаноста од почетокот на објавувањето на официјалните рејтинзи на некогашниот Совет за радиодифузија на Република Македонија (сега АВМУ).

Потврда за работата на радио станицата дојде и од локалната заедница, со доделувањето на Св. Климентовата повелба за досегашната успешна работа и придонес за градот. (Крај)

извор: Super radio фото: Super radio


Current track

Title

Artist

Background